Тусгаар тогтнолын түүхэн товчоон 1-3 /audiobook/

2016 Оны 5 Сарын 24

1664 онд Их говийг Ар, Өвөрмонголын хил болгон зарлаж хоёр Монголын харилцааг тасалсан. Өвөрмонголд хятадчилах бодлогыг хүчтэй явуулж байсан бол Ар Монголд харьцангуй хятадчиллын эсрэг чанга бодлого явуулж байжээ.