Тусгаар тогтнолын түүхэн товчоон 1-4 /audiobook/

2016 Оны 6 Сарын 2

1911 оны 7 сард Даншиг наадамд цугласан Халхын 4 хошууны ноёд бүгд цугларан Чин улсын шинэ засгийн бодлогыг хэрхэх талаар хэлэлцэв. Бид Шинэ засгийн газрын бодлогыг эсэргүүцвэл Монгол улс тусгаар улс болохоос өөр аргагүй. Харин бид дангаараа Чин улсын эсрэг тэмцэж чадахгүй тул Орос улсаас тусламж авах хэрэгтэй гэж хэлэлцэв.