Монгол Ардын нам сонгуулийн нээлтээ хийлээ

2016 Оны 6 Сарын 12

Монгол Ардын Нам уламжлалыг хүндэтгэж, шинэчлэлийг дээдэлсэн алдаа, оноо хоёроос оноог нь авсан, буруу зөв хоёроос зөвийг нь сонгосон, эх орныхоо салбар салаа бүхэнд, хүн бүхэнд хандсан, оюуны бядтай, ул суурьтай, ухаалаг судалгаатай, бүтэн бүрэлдэж болох, дэлгэрэнгүй мөрийн хөтөлбөртэй энэ сонгуульд оролцож байна.

          Манай мөрийн хөтөлбөр үг өгүүлбэр бүр нь үнэн бодитой, зорилго зорилт нь цэгцтэй, үр дүн нь өгөөжтэй, түмэн олны бодол сэтгэл шингэсэн тулхтай баримт бичиг болсон.

Түүнийг боловсруулахдаа намын гишүүд, жирийн иргэд, эрдэмтэн мэргэдийнхээ санаа оноог тусгаж, бодолдоо богшоож, сэтгэлдээ ширгээж, хэрэгжүүлэх арга замыг нь шинжлэх ухааны үндэстэй нарийн тооцсон.

          Бид мөрийн хөтөлбөртөө, нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчин, ногоон хөгжил, засаглалын болон нийслэлийн хөгжлийн гэсэн таван цогц бодлогыг багтааж, хийх ажил, хэрэгцээтэй өөрчлөлтийг одоогийн байдал, үнэн баримтуудтай жишин эргэцүүлж ард түмэндээ толилуулж байна.  

Сүүлийн: НИЙСЛЭЛ

Онцлох: НИЙСЛЭЛ