МАН "Мэргэжлийн засгийн газар" байгуулна

2016 Оны 6 Сарын 14

АН-ын бодлогогүй алхамаас болоод 17,5 хувь хүрч байсан эдийн засаг тасралтгүй унаж өнөөгийн байдлаар ямар ч өсөлтгүй боллоо. Харин МАН богино хугацаанд эдийн засгийн хямралыг даван туулах "Мэргэжлийн засгийн газар"-ыг байгуулж ажиллана.

Сүүлийн: УЛСЫН ИХ ХУРАЛ

Онцлох: УЛСЫН ИХ ХУРАЛ