Өнгөрсөн дөрвөн жил ард түмэн аз, ёндоонд итгэж ирлээ

2016 Оны 6 Сарын 15

Төрийн ажлыг аз ендоогоор биш тогтсон бодлого, залгамж чанараар үргэлжүүлдэг байх учиртай. Гэвч өнгөрсөн хугацаанд азтай нь хүүхдээ цэцэрлэгт өгч, азтай нь газартай болж, азтай нь НӨҮТ-ийн сугалаанаас мөнгө хожиж байлаа. Төр ингэж иргэнээ алагчилж болохгүйсэн.

Сүүлийн: НИЙСЛЭЛ

Онцлох: НИЙСЛЭЛ