Орлоготой оюутан хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ

2016 Оны 6 Сарын 15

Оюутнууд зуны улиралд цагийн ажил хийдэг ч сургалтын төлбөрөө төлөх хэмжээний мөнгө олдоггүй. Тэгвэл МАН-аас оюутнуудыг сургуулиа төгсч ажилтай болсны дараа төлбөрөө төлөх боломж олгож байгаа юм.

Сүүлийн: УЛСЫН ИХ ХУРАЛ

Онцлох: УЛСЫН ИХ ХУРАЛ