Залуу гэр бүлд орон байрны асуудал хүнд байна

2016 Оны 6 Сарын 17

Ажилгүй гэр бүлийн тоо нэмэгдэж байгаа нь ажилгүйдэлтэй холбоотой гэж дүгнэх хүн цөөнгүй байна. Тиймээс залуу гэр бүлийг дэмжих бодлого хэрэгжүүлэхийг хүслээ.

Сүүлийн: УЛСЫН ИХ ХУРАЛ

Онцлох: УЛСЫН ИХ ХУРАЛ