Ардын үг -8

2016 Оны 6 Сарын 19

Ам алдвал барьж болдог, агт алдвал барьж болдоггүй. Эрх баригчдын амлалтыг танд сануулж байна

Сүүлийн: ЗАСГИЙН ГАЗАР

Онцлох: ЗАСГИЙН ГАЗАР