Эдийн засгаа хямралаас гаргах "Цогц" бодлого хэрэгжүүлнэ

2016 Оны 6 Сарын 19

МАН бодлогын алдааг залруулж иргэд аж ахуйн нэгж, улс орноо өрийн дарамтаас гаргах, эдийн засгаа дахин сэргээх бодлогыг авч хэрэгжүүлнэ. Макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангасан хөрөнгө оруулалт, бүтээмжийг нэмэгдүүлсэн бизнес эрхлэлт, баялгийн зохистой хуваарилалтыг дэмжсэн хариуцлагатай өндөр сахилга баттай, төсөв мөнгөний бодлогыг давхар дээлгүй мэргэжлийн Засгийн газар хэрэгжүүлнэ.

Сүүлийн: УЛСЫН ИХ ХУРАЛ

Онцлох: УЛСЫН ИХ ХУРАЛ