МАН оюунлаг оюутан хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ

2016 Оны 6 Сарын 21

МАН-ын мөрийн хөтөлбөрөөс танилцуулж байна. Их, дээд сургуулийг хувьчлахгүй, оюутны сургалтын төлбөрийн зээлийн сантай болно. Гурав ба түүнээс дээш хүүхэд их, дээд сургуульд сурдаг тухайн гэр бүлд дэмжлэг үзүүлдэг болно.

Сүүлийн: УЛСЫН ИХ ХУРАЛ

Онцлох: УЛСЫН ИХ ХУРАЛ