Аймаг, нийслэлийн дарга нартай уулзаж үүрэг чиглэл өглөө

2017 Оны 1 Сарын 9

Үндэсний хэмжээний хэмнэлтийн бодлогод шилжих, үр дүнгүй гадаад томилолтоос татгалз, гадны хөрөнгө оруулагчдад дарамт, шахалт үзүүлдэг арга барилаас татгалзаарай.

Сүүлийн: Үйл явдал

Онцлох: Үйл явдал