Монгол Улсын 2018 оны төсвийг хуулийн хугацаанд хэлэлцэж баталлаа.

2017 Оны 11 Сарын 14

Монгол Улсын 2018 оны төсвийг хуулийн хугацаанд хэлэлцэж баталлаа.

Монгол Улсын 2018 оны төсвийг хуулийн хугацаанд хэлэлцэж баталлаа.

Сүүлийн: Үйл явдал

Онцлох: Үйл явдал