МАН-ын XXVIII Их хурлын төлөөлөгчдийн сэтгэгдэл

2017 Оны 11 Сарын 21

МАН-ын XXVIII Их хурал Монгол орны шинэ ирээдүйд тэмүүлсэн түүхийн тод хуудас хөгжил дэвшлийг тодорхойлогч түлхүүр байна 

Сүүлийн: Үйл явдал

Онцлох: Үйл явдал