Мэдээ

МАН:Хойд бүсийн жендэрийн сургалтыг Дархан-Уул аймагт зохион байгууллаа

Админ
1 цаг 35 минутын өмнө


Монгол Ардын Нам 2022 оны 11 сарын 23, 24-ний өдрүүдэд Дархан-Уул аймагт Булган, Орхон, Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгийн МАН-ын хорооны төлөөлөгчдөд  жендэрийн сургалтад зохион байгууллаа. Жендэрийн манлайлагчид, сургалтад оролцогчид өөрсдийн аймгийн намын хороог жендэрийн шилжилтийг дэмжсэн орчин үеийн нам болж төлөвшихөд оролцох, дотоод соёлыг өөрчлөхөд манлайлж ажиллах, жендэрийн тэгш байдлыг хангахад чиглэсэн “50:50” клуб байгуулах, үйл ажиллагаагаа эхлүүлээд байна.  


Сургалтыг НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн “Шийдвэр гаргах түвшинд жендэрийн тэгш байдал, эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь” төсөл дэмжин ажиллаа.


ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.