Орон нутгийн хурлын 2016 оны сонгуульд оролцох хүсэлт, Мөрийн хөтөлбөрөө аймгийн Сонгуулийн хороонд өглөө.

2016 Оны 5 Сарын 19

   

Дорноговь аймгийн Монгол Ардын Намын хорооны дарга Т. Энхтүвшин албаны бусад хүмүүсийн хамт өнөөдөр Морин цагт Орон нутгийн хурлын 2016 оны сонгуульд оролцох хүсэлт, Мөрийн хөтөлбөрөө аймгийн Сонгуулийн хороонд өглөө. 2016 оны 04 сарын 29-ний өдөр