“Төрийн хуулийг дээдэлж, Төрөлх нутгаа хөгжүүлье” уриатайгаар “Алтайгаа хамтдаа хөгжүүлье” мөрийн хөтөлбөр

2016 Оны 6 Сарын 26

   ГАА-н МАН-ын хороо нь 2016 оны Орон нутгийн сонгуульд “Төрийн хуулийг дээдэлж, Төрөлх нутгаа хөгжүүлье” уриатайгаар “Алтайгаа хамтдаа хөгжүүлье” мөрийн хөтөлбөрөө боловсруулан иргэд, сонгогчид та бүхэнд танилцуулж байна. 
Бидний боловсруулсан мөрийн хөтөлбөр нь орон нутагтаа байгаа нөөц боломжоо зөв зүйтэй, үр дүнтэй ашиглах замаар үйлдвэржүүлэлтийн бодлогыг нэмэгдүүлж, нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж, ажлын байрыг олноор бий болгож, өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэхэд үндсэн бодлого чиглэгдсэн байна. 

Бид мөрийн хөтөлбөрөө дараах нийгмийн 5 салбарыг бүхэлд нь хамруулсан 5 асуулгын хүрээнд боловсрууллаа
1.Хүний хөгжил ба нийгмийн дэвшил
2.Эдийн засаг ба ажлын байр
3.Дэд бүтэц ба үйлдвэржүүлэлт 
4.Байгаль орчин ба аялал жуулчлал
5.Иргэдийн оролцоо ба зөв засаглал

                                                                                 БИД ЗҮТГЭНЭ ХАМТДАА ХӨГЖИНӨ

Сүүлийн: Говь-Алтай аймаг

Онцлох: Говь-Алтай аймаг