Өмнөговь аймгийн ИТХ-ын Төлөөлөгч Л.ЭНХБОЛД аймгийн ИТХ-д төрийн албан хаагчдад говийн нэмэгдэл олгуулах, сумдад түрээсийн орон сууц барих асуудал орууллаа

2015 Оны 12 Сарын 9

 

Сүүлийн: Өмнөговь аймаг

Онцлох: Өмнөговь аймаг