Хяналтын eрөнхий хороо
У.БАТЗАЯА
Б.БАЯРБААТАР
Хяналтын Ерөнхий Хорооны дарга
О.МАШБАТ
Хяналтын Ерөнхий Хорооны гишүүн
М.АМАРТҮВШИН
С.БАНЗРАГЧ
Хяналтын Ерөнхий Хорооны гишүүн
Б.БАТБААТАР
Хяналтын Ерөнхий Хорооны гишүүн
Б.БАТЗАЯА
Хяналтын Ерөнхий Хорооны гишүүн
Л.БАТСҮРЭН
Хяналтын Ерөнхий Хорооны гишүүн
Б.БАТТҮШИГ
Хяналтын Ерөнхий Хорооны гишүүн
О.БАТЧУЛУУН
Хяналтын Ерөнхий Хорооны гишүүн
Х.ГЭРЭЛТ-ОД
Хяналтын Ерөнхий Хорооны гишүүн
Л.НЯМБАЯР
Хяналтын Ерөнхий Хорооны гишүүн
Ц.ПҮРЭВХҮҮ
Хяналтын Ерөнхий Хорооны гишүүн
Н.САЙНБУЯН
Хяналтын Ерөнхий Хорооны гишүүн
Б.САРУУЛ
Хяналтын Ерөнхий Хорооны гишүүн
Ц.СҮХБААТАР
Хяналтын Ерөнхий Хорооны гишүүн
Д.ТҮВШИНЖАРГАЛ
Хяналтын Ерөнхий Хорооны гишүүн
Ц.ТӨМӨРХҮҮ
Хяналтын Ерөнхий Хорооны гишүүн
Б.ХЭРЛЭН
Хяналтын Ерөнхий Хорооны гишүүн
Л.ЦЭНГҮҮНЖАВ
Хяналтын Ерөнхий Хорооны гишүүн
Д.ЭНХБОЛД
Хяналтын Ерөнхий Хорооны гишүүн

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.