МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Эдийн засгийг эрчимжүүлэх 100 хоногт гарсан 100 факт

2014-V-08-аас 2014-VIII-16-ны хоорондын албан ёсны мэдээ мэдээлэл, тоо баримтад тулгуурлан нэгтгэсэн тоон үзүүлэлтүүд

...
САНАЛ ӨГСӨН : 179

Нийслэлийн төв хэсгийн замаар явах машинаас сар бүр 50.000 төгрөгийн хураамж авах гэж байгааг дэмжиж байна уу?

95.53% (171)
4.47% (8)
Бусад санал асуулга
tweet icon

ЖИРГЭЭ :

Уншиж байна...